Kinnusen Mylly Oy:n tietosuojakäytäntö

1. Rekisterinpitäjä

Kinnusen Mylly Oy
Murrontie 2, 91600 Utajärvi
p. 08 5144700
mylly@kinnusenmylly.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tuomas Kinnunen
Murrontie 2, 91600 Utajärvi
p. 040 580 6979
tuomas.kinnunen@kinnusenmylly.fi

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia kumppaneita. Näihin lukeutuvat muun muassa kiinteässä kumppanuussuhteessa kanssamme kyselytutkimuksien toteuttajat, joiden kanssa henkilötietojen käsittelystä on selkeät allekirjoitetut kirjalliset sopimukset.

4. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

5. Mistä saamme tietoja?

Henkilöltä itse keräämällä esim. messulomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla. Tietoja säilytetään ICT-palveluntarjoajamme pilvipalvelussa, jonka konesalit sijaitsevat Suomessa. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Poistamme henkilötiedot manuaalisesti henkilön pyynnöstä, lainsäädännön salliessa.

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

9. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.