Maitotilojen tyytyväisimmät rehuasiakkaat löytyvät jälleen Kinnusen Myllyn maitotila-asiakkaista. Maitotilalliset ovat antaneet Kinnusen Myllylle toimialan parhaan arvosanan asiakastyytyväisyydestä. Kokonaisarvosana on huikeat 4 asteikolla 1–5.

Asiakastyytyväisyyden huipputulos käy ilme uusimasta KANTAR TNS Rehuasiakastyytyväisyys 2016 -tutkimuksesta.

Myös aiemmin rehuasiakastutkimustulokset ovat olleet erinomaisia. Kinnusen Mylly on saanut maan parhaan arvioinnin mm. luotettavuudesta ja varmuudesta. Lisäksi mylly on pitänyt kärkisijaa myös aikaisimpana vuosina maitotilojen asiakastyytyväisyydessä. (TNS Gallup, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / TNS Gallup, Rehuasiakastyytyväisyys 2010, 2012, 2014).

Maitotilojen rehuasiakastyytyväisyyden perustelut

Maitotila-asiakkaat arvostavat Kinnusen Myllyssä sekä rehuihin että yrityskulttuuriin liittyviä vahvuuksia.

Maitotilalliset nostavat esille etenkin seuraavat: Kinnusen Tähti-rehujen maittavuuden ja kilpailukykyisen hinnan sekä Kinnusen Myllyn toimintavarmuuden.

Lisäksi yli 20 lypsylehmän tilat korostavat hyvin toimivaa asiakassuhdetta.

Vastaavasti erikoistuneet nautatilat nimeävät Kinnusen Myllyn lisävahvuuksiksi mm. Kinnusen Tähti-rehujen valikoimien sopivuuden ja hyvän hinta–laatusuhteen.

Rehellinen, asiakaslähtöinen ja osaava

Tutkimuksessa selvitettiin myös, minkälaisia ominaisuuksia rehuasiakkaat liittävät omaan rehuyhteistyökumppaniinsa.

Maitotilat pitivät Kinnusen Myllyä hyvämaineisena, rehellisenä, asiakaslähtöisenä ja osaavana. Kinnusen Myllyyn liitettiin vahvuuksina myös tuottajalähtöisyys ja paikallisuus.

Luja asiakassuhde syntyy toimivuudesta

Asiakastyytyväisyyden huipputuloksen lisäksi tutkimus paljastaa, että maitotilallisten asiakassuhde Kinnusen Myllyn kanssa on luja koko toimialaa ajatellen. Luja asiakassuhde syntyy mm. Kinnusen Myllyn tilaus–toimitusketjun hyvästä toimivuudesta ja kyvystä ratkaista ongelmia.

Asiakassuhteen lujuutta mitattiin tutkimuksessa ns. TRI*M-indeksin avulla. Indeksi on keskiarvo kokonaistyytyväisyydestä ja mieluisuudesta suhteessa muihin toimijoihin.

Mukana tuhatkunta tilaa

KANTAR TNS Rehuasiakastyytyväisyys 2016 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kotieläintilojen tyytyväisyys keskeisiin rehuyrityksiin.

Kaikkiaan tutkimuksessa oli mukana 674 maitotilaa, 220 erikoistunutta nautatilaa ja 167 sikatilaa. Tutkimuksen kenttätyöajankohta oli loka–joulukuussa 2016.