Karjan ruokintasuunnittelu on olennainen osa kannattavaa karjataloutta. Kinnusen Mylly haluaakin tarjota asiantuntemustaan osaksi tilan ruokinnan seikkaperäistä suunnittelua.

Kinnusen Myllyn rehutiimin ammattilaisilla on laaja tuoteymmärrys sekä tietämys ja kokemus eläinruokinnasta.

Tarkkaa reseptisuunnittelua ja reseptioptimointia

Kinnusen Myllyn erikoisosaamista ovat ammattitaitoinen reseptisuunnittelu ja reseptioptimointi.

Mylly ottaa tarkasti huomioon käytössä olevien raaka-aineiden ravintoarvot, jotta sillä olisi tarjota karjatiloille paras mahdollinen rehutuote.

Karjan hyvinvoinnista tinkimättä

Ruokintasuunnittelun aluksi Kinnusen Mylly selvittää tilan senhetkisen ruokintatilanteen kokonaisuuden.

  1. Mikä on tilan oman säilörehun ja viljan laatu?
  2. Minkälaiset ovat tilan ruokintalaiteet?
  3. Onko nykyisessä ruokinnassa ongelmia tai haasteita?
  4. Mitä asioita nykyisissä ruokintaratkaisuissa voisi kehittää?

Lisäksi Kinnusen Mylly kartoittaa myös tilan tuotantotavoitteet ja tuotantovaiheet sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Ruokintaratkaisuehdotuksessaan Kinnusen Mylly huomioi myös kustannukset: miten ruokintaan ja ruokintaratkaisuihin tuodaan kustannustehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta – tinkimättä karjan hyvinvoinnista.

Karjan ruokintasuunnittelu ja tyytyväiset asiakkaat

Kinnusen Myllyn rehutiimi on saanut asiakastyytyväisyystutkimuksissa keskivertoa paremman arvion kuin toimialalla yleensä saadaan.

Kinnusen Myllyä kiitetään mm. asiantuntijan tavoitettavuudesta, aktiivisesta otteesta, vaivattomuudesta ja asiakaspalvelusta yleisesti.

Ota yhteyttä Kinnusen Myllyn rehuasiantuntijaan!