Kinnusen Mylly ostaa vuosittain rehu- ja myllyviljaa noin 45 miljoonaa kiloa. Se on yksi pohjoisen Suomen merkittävimmistä viljanostajista ja -jalostajista, Oulun eteläpuolisten kuntien viljelysten viljanostajana merkittävin.

Myllyn toiminta-ajatuksena on ollut yli 50-vuotisen historiansa ajan jalostaa lähialueella tuotetusta viljasta tuotteita ennen kaikkea lähialueen tarpeisiin.

Viljanostajana ja -jalostajana Kinnusen Mylly pitää omalta osaltaan hyvin tärkeällä tavalla yllä pohjoisten maakuntien elinvoimaa.

Lue lisää Kinnusen Myllyn vastuullisuudesta.

Viljanhankinnan ekologisuus ja kustannustehokkuus

Kinnusen Mylly ostaa viljaa viljelijöiltä sekä viljaliikkeiltä. Mylly tekee niin ikään viljelijäsopimuksia.

Toimitukset mylly hoitaa ekologisesti ja kustannustehokkaasti pääsääntöisesti suoraan tiloilta myllylle.

Ostettavat viljat

Kinnusen Mylly ostaa

Tutustu Kinnusen Myllyn viljanostohintoihin ja laatuvaatimuksiin.