Laadukas rehu vaikuttaa karjan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi muun muassa lehmän maidontuotantomääriin ja maidon laatuun. Siksi Kinnusen Myllylle on ensiarvoisen tärkeää, että kaikkiin rehun laatuun vaikuttaviin seikkoihin kiinnitetään huomiota raaka-ainevalinnoista lähtien aina tuotannon loppuun saakka.

Laadukas rehu perustuu kotimaiseen viljaan

Kinnusen Tähti-rehuissa rehun laatu perustuu korkealuokkaiseen raaka-aineeseen: kotimaiseen, pääasiassa pohjoisen Suomen puhtaaseen ja turvalliseen viljaan, joka tulee läheltä myllyä, oman alueen maatiloilta.

Kaikki Kinnusen Myllyn rehutehtaalle saapuva vilja tarkastetaan useammassa vaiheessa sekä laboratoriotutkimuksin että aistinvaraisesti.

Lue lisää Kinnusen Tähti-rehujen kotimaisesta viljasta.

Pitkälle automatisoidut tuotantoprosessit

Kinnusen Mylly on alansa huippumoderni tuotantolaitos, jossa pitkäjänteistä työtä tekevä yrittäjäsuku panostaa rehun korkeaan laatuun ja tuoteturvallisuuteen myös erilaisin investoinnein.

Myllyn uusin rehulinjasto on valmistunut vuonna 2015.

Uusinta tekniikkaa edustaa mm. kuumennuslaitteisto, joka varmistaa Kinnusen Tähti-rehujen hygieenisen laadun ja puhtauden. Niin ikään Kinnusen Myllyn annostelu on tutkitusti tarkka: Kinnusen Tähti-rehuissa lopputuotteen raaka-ainekoostumus vastaa etiketissä ilmoitettuja määriä.

Kuumentaminen ja annostelu ovat esimerkkejä Kinnusen Myllyn nykyaikaisista, pitkälle automatisoiduista prosesseista. Tarkkaan suunnitelluilla ja valvotuilla prosesseilla taataan, että vilja säilyy laadultaan hyvänä läpi tuotannon.

Lopputuloksena ovat tasalaatuiset ja tuotantoreseptien mukaiset rehut. Myös yksityiskohdat ovat kunnossa: kriittisimmät asiakkaat ovat tyytyväisiä Kinnusen Tähti-rehujen rehurakeen laatuun.

Omavalvonta rehun laadun ja puhtauden puolesta

Kinnusen Myllyllä on Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) hyväksymä omavalvonta, jonka avulla tuotteiden laatua ja puhtautta seurataan tuotannon jokaisessa vaiheessa. Viranomaiset tarkastavat omavalvontaohjelman toimivuuden ja myllyn tilat säännöllisesti.

Kinnusen Mylly kuuluu myös ETT:n ylläpitämälle positiivilistalle. ETT-listalle kuuluminen edellyttää mm. tuontiraaka-aineiden puhtauden tarkastamista salmonellan varalta ennen myllylle toimittamista.

Rehun tuotekehitys

Uusien Kinnusen Tähti-rehujen tuotekehitys on pitkäjänteistä ja ammattimaista. Rehuvalikoima ja sen täydentäminen arvioidaan satokausittain. Näin tuotevalikoima vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeita jokaisena satokautena.

Satokausittain Kinnusen Myllyllä arvioidaan myös raaka-ainepohjan kustannustehokkuus ja paras mahdollinen hinta–laatu-suhde – korkeasta laadusta tinkimättä. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle toimiva ja kokonaistaloudellinen ruokintaratkaisu. Lue lisää Kinnusen Myllyn ruokintaratkaisuista.

Uusien tuotteiden toimivuus varmistetaan aina ruokintakokeiden avulla. Samalla testataan rehun tekninen laatu ja toimivuus ruokintalaitteissa.

Maan paras luotettavuudessa ja varmuudessa

Kinnusen Tähti-rehujen laadun vankka kulmakivi on ammattilaisten vahva eläintenruokinnan tietämys sekä ammattitaito reseptisuunnittelussa ja -optimoinnissa.

Tutkimusten mukaan (TNS Gallup, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / TNS Gallup, Rehuasiakastyytyväisyys 2010, 2012, 2014) Kinnusen Mylly on saanut maan parhaan arvioinnin luotettavuudesta ja varmuudesta jo useampana vuonna.

Vahvan ammattitaidon, korkealaatuisten tuotteiden sekä erinomaisen asiakastyytyväisyyden ansiosta Kinnusen Mylly on tulevaisuudessa yhä vaikeammin ohitettava rehutoimittaja alueellisesti ja varteenotettava erikoisrehujen toimittaja valtakunnallisesti.

Viljanviljely-yhteistyöstä lisää laatua rehuun

Kinnusen Mylly tekee tiivistä yhteistyötä myös alan muiden toimijoiden kanssa.

Rukiin viljelyn riskien vähentäminen on hanke, jossa on mukana Luonnonvarakeskus Luke. Tavoitteena on lisätä rukiin viljelyä Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa mm. parantamalla viljelijöiden tietoisuutta rukiin viljelyn uusista mahdollisuuksista ja luomalla rehukäytön kautta toimivat markkinat leipäviljaksi kelpaamattomille ruiserille.

Lue lisää rukiin viljelyn riskien vähentämisestä.

Maasta markkinoille on puolestaan hanke, jossa yhdessä ProAgrian kanssa lisätään pohjoispohjalaista luomuviljan ja luomuvalkuaiskasvien tuotantoa.

Lue lisää Maasta markkinoille -hankkeesta.