Maitotilojen tyytyväisyys rehutoimittajaansa näyttäytyy Kinnusen Tähti-rehujen asiakkaissa taas huippuluokkaisena – ja maan parhaana. Maitotilalliset ovat arvioineet asiakastyytyväisyyttään alan rehutoimijoihin ja Kinnusen Mylly on saanut kokonaisarvosanaksi huikeat 4 asteikoilla 1-5. Yli 50 lehmän tiloilla kokonaisarvosanaksi tuli 4,2.

Maitotilojen mieluisuus Kinnusen Tähti-rehuihin näkyy tutkimuksessa myös asiakassuhteen lujuutena, joka on omaa luokkaansa ja samalla vain vahvistunut aikaisemmista vuosista. 

Myös nautatiloilla asiakassuhde on entisestään vahvistunut ja tyytyväisyys pysynyt korkealla. Etumatka toimialaan on kasvanut erityisesti rehuvalikoimaan, hintoihin, rehujen raaka-aineisiin liittyen. 

Nämä asiakastyytyväisyyden huipputulokset käyvät ilmi keväällä 2021 valmistuneesta KANTAR TNS Rehuasiakastyytyväisyys 2020 -tutkimuksesta.

Myös aiemmin rehuasiakastutkimustulokset ovat olleet erinomaisia. Kinnusen Tähti-rehut on saanut maan parhaan arvioinnin mm. luotettavuudesta ja varmuudesta. Lisäksi mylly on pitänyt kärkisijaa myös aikaisempina vuosina maitotilojen asiakastyytyväisyydessä. (TNS Gallup, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / TNS Gallup, Rehuasiakastyytyväisyys 2010, 2012, 2014, 2016 ja 2018).

Maitotilojen rehuasiakastyytyväisyyden perustelut

Maitotila-asiakkaat arvostavat Kinnusen Myllyssä sekä rehuihin että yrityskulttuuriin liittyviä vahvuuksia.

Maitotilalliset nostavat esiin etenkin seuraavat: Kinnusen Tähti-rehujen hinta-laatusuhteen, tilausten ja toimitusten sujuvuuden, asiakaspalvelun sekä Kinnusen Myllyn perheyritystaustan.

Lisäksi yli 50 lypsylehmän tilat korostavat läheisyyttä, hyvin toimivaa asiakassuhdetta ja kotimaisten rehuraaka-aineiden käytön kehittämistä.

Vastaavasti erikoistuneet nautatilat nimeävät Kinnusen Tähti-rehujen vahvuuksiksi niin ikään toimitusten sujuvuuden, asiakaspalvelun ja myyjien asiantuntijuuden.

Luotettava, osaava ja vastuullinen

Tutkimuksessa selvitettiin myös, minkälaisia ominaisuuksia rehuasiakkaat liittävät omaan rehuyhteistyökumppaniinsa.

Maitotilat pitivät Kinnusen Myllyä luotettavana, osaavana ja vastuullisena sekä avoimena ja asiakaslähtöisenä.  Näihin kaikkiin ominaisuuksiin Kinnusen Myllyn liittivät vastaajista lähes jokainen (98 % – 100 %). 

Nautatilat pitivät Kinnusen Myllyä luotettavana perheyrityksenä, ja paikallisuuden lisäksi etumatkaa muihin toimijoihin nähden nähtiin myös suomalaisen raaka-aineen käytön kehittämisessä.

Luja asiakassuhde syntyy toimivuudesta

Asiakastyytyväisyyden huipputuloksen lisäksi tutkimus paljastaa, että maitotilallisten asiakassuhde Kinnusen Myllyn kanssa on poikkeuksellisen luja ja mieluinen koko toimialaa ajatellen. Luja asiakassuhde syntyy mm. Kinnusen Myllyn tilaus-toimitusketjun hyvästä toimivuudesta, hyvästä asiakaspalvelusta ja yhteydenpidon helppoudesta.

Myös nautatilojen asiakassuhteen lujuus on vain entisestään vahvistunut niin aikaisempiin tuloksiin nähden kuin myös toimialaan nähden. 

Asiakassuhteen lujuutta mitattiin tutkimuksessa ns. TRI*M-indeksin avulla. Indeksi on keskiarvo kokonaistyytyväisyydestä ja mieluisuudesta suhteessa muihin toimijoihin.

Mukana tuhatkunta tilaa

KANTAR TNS Rehuasiakastyytyväisyys 2020 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kotieläintilojen tyytyväisyys keskeisiin rehuyrityksiin.

Kaikkiaan tutkimuksessa oli mukana 665 maitotilaa ja 271 erikoistunutta nautatilaa. Tutkimuksen kenttätyöajankohta oli marraskuu 2020 – tammikuu 2021.