05.05.2023 8:51

Lämpöstressi ja sen hallinta

Lämpöstressin esiintymistä mitataan yleisesti THI-Indeksillä eli indeksillä, joka ottaa huomioon ilman lämpötilan ja kosteuden. Indeksin avulla on helppo arvioida riskiä lämpöstressille.

Lämpöstressin kipurajana pidetään THI 68, jolloin ensimmäiset oireet lämpöstressistä alkavat. Lämpöstressin tuotostappioita alkaa näkyä, kun indeksi THI nousee yli 72. Lämpöstressi aiheuttaa karjassa tuotostappioita, jotka johtuvat lämmön aiheuttamasta stressistä. Lämpöstressiä alkaa esiintyä siis jo 22°C lämpötilassa.

Tuotostappioiden takana on eläimen tarve jäähdyttää omaa elimistöä. Nauta pyrkii jäähdyttämään itseään seisaallaan olemalla – makuuaika vähenee. Lämpöstressistä aiheutuvien eläinten syljentuotanto voi myös häiriintyä, joka vähentää pötsin pH-tasapainoa ylläpitävän syljen päätymistä pötsiin. Pötsin happamoituminen onkin siis yksi lämpöstressin aiheuttamista riskeistä. Lämpöstressistä kärsivän eläimen kuiva-aineen syönti vähenee, jolloin eläin usein alkaa kärsimään energiavajeesta. Happaman pötsin ja vähentyneen kuiva-ainesyönnin takia tuotos ja pitoisuudet lähtevät laskemaan.

Lämpöstressin aiheuttamat tuotostappiot ovat tutkimusten mukaan 0,27 kg/maitoa päivässä jokaista indeksipistettä kohti.

 

Toinen lämpöstressin mittaamisessa yleisesti käytetty tapa on hengitystiheyden laskenta, joka korreloi suoraan eläimen ruumiinlämpöä. Ruumiinlämmön noustessa eläimen hengitystiheys kasvaa.

-Normaali = alle 60 hengitystä minuutissa

-Lievä stressi = 60-99 hengitystä minuutissa, levottomuutta, lisääntynyttä syljen eritystä

-Lämpöstressi = 100 -119 hengitystä minuutissa, voimakasta syljen eritystä (vaahtoisuutta), epänormaali käytös, pään roikottamista,

-Vakava stressi = yli 120 hengitystä minuutissa

Ympäristö ja olosuhteet

Lämpöstressin hallinnassa tärkeintä on vaikuttaa ympäristötekijöihin. Eläimille tulee tarjota raikasta vettä, kuivat olosuhteet ja erityisesti laiduntaville eläimille järjestää varjoja. Sisätiloissa olosuhteisiin voidaan vaikuttaa liikuttamalla ilmaa esimerkiksi puhaltimien avulla ja jäähdyttää vesisumun avulla.

Ruokinnassa karkearehujen tai appeiden lämpenemiseen ja pilaantumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rehujen pilaantuminen usein on nopeampaa lämpimissä olosuhteissa. Rehun jako tuleekin painottaa ilta-aikaan, jolloin rehu on tarjolla vuorokauden viileimpään aikaan. Rehun jaolla ilta-aikaan saadaan myös eläinliikennettä painotettua pois päivän kuumimmilta tunneilta.

Täsmätuote kun kipukynnys on ylitetty:

Tähti-Hiiva Balanssin koostumus on kehitetty lämpöstressin tekijöitä ja aiheuttajia silmällä pitäen. Kun ympäristötekijöiden minimointi ei riitä lämpöstressin hallinnassa, ota avuksesi Tähti-Hiiva Balanssi, joka sisältää pötsin toimintaa tukevaa Actisaf®-elävää hiivaa, Safmannnan®- hiivankuorivalmistetta, soodaa ja ruokasuolaa.

Tähti-Hiiva Balanssi on helppokäyttöinen ja sopii hyvin sellaisenaan säilörehun päälle jaettavaksi tai appeeseen sekoitettavaksi. Tähti-Hiiva Balanssi on fysiologisen ruoansulatuksen vakauttamiseen ja elimistön liiallisen happamoitumisen riskin vähentämiseen tarkoitettu erikoisrehu korkeatuottoisille lehmille tai voimakkaasti ruokittaville lihantuotantoon kasvatettaville märehtijöille erikoisrehu.